Frederik Kortlandt: Electronic text editions


Electronic text editions in html, incorporated in TITUS


Bogurodzica

Bogv rodzicza dzewicza bogem slawena maria/
{U} twego syna gospodzina matko swolena maria/
Siszczi nam spw[s]czi nam/ kyrieleyson//
Twego dzela krzcziczela boszicze/ Uslisz glosi
napl{e}n misli czlowecze/ Slisz modlitw@ y@sz
nosimi/ A dacz raczi gegosz prosimi/ a naswecze
zbozni pobith/ posziwocze ra[j]ski przebith/ kyrieleyson//

Bogw rodzicza dzewicza bogem slawena maria/
{W}twego syna gospodzina mathko swolena maria/
Szysczi nam spwsczi nam/ kyrieleyson//
Twego dzela krzcziczela bozi{d}[cz]e/ Vslisz glossy napeln{i} misli czlowecze/
Slisz modlithwa yanz noszymi/ oddacz ra{d}[c]zy yegosz prosimi/ anaswecze sboszni
pobith/ poszywocze rayski przebith/ kyrieleyson//

Cf. Bogurodzica (ed. J. Woronczak, Wydawnictwo PAN, Wroclaw etc., 1962), mss. Aa and Ab.
A bibliography can be found in W. Wydra & W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska (Ossolineum, Wroclaw etc., 1995), p. 439.
See also Kazania 'Swiętokrzyskie

Top of page | Home


A Prussian Epigram (1369)

Kayle rekyse. thoneaw labonache thewelyse.
Eg. koyte. poyte. nykoyte. pe^nega doyte.

Hello, mister! you are no longer a nice little uncle!
If you want to drink, you do not want to give a penny!

Cf. V. Ma^ziulis, "Seniausias baltu ra^sto paminklas", Baltistica 11/2 (1975), 125-131.
See also F. Kortlandt, 155, 166, 181. For a detailed palaeographic analysis see J. Schaeken's edition.

Top of page | Home


A Prussian Proverb (1583)

DEVES.
Deues: does dantes, Deues does geitka:

God give teeth, God give bread.

Cf. A. Sjöberg, "Ob odnoj drevneprusskoj poslovice", Scando-Slavica 15 (1969), 275-276.
Facsimile in F. Kortlandt, 155.

Top of page | Home


Other Prussian Fragments

Towe Nuesze kaoß esse andangonsve n, swyntins

Cf. E. Mikalauskaité, "Prie^sreformaciniu laiku pr~usi^sko Téve M~usu nuotrupa", Archivum Philologicum 7 (Kaunas, 1938), 102-106.

sta nossen rickie, nossen rickie

Cf. V. Kiparsky, "Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus II", Baltistica 6/2 (1970), 225.

Ocho moy myle schwante panicke
o mein liebes heiliges fewerlein

Kellewesze perioth, Kellewesze perioth,
der treiber ist kommen

trencke, trencke,
stos an stos an

Kailess noussen gingis

Geygey begeyte pockolle,
Laufft laufft jr Teuffel

Kayles, poskayles enis perandros

Cf. V. Ma^ziulis, Pr~usu kalbos paminklai II (Vilnius: Mokslas, 1981), 63-64.

Top of page | Home


last modified: 12 Augustus, 2010